Ovim putem obavještavamo sve vjerovnike društva Orljava d.o.o. , da društvo namjerava podnijeti zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Uprava društva
ORLJAVA d.o.o.