ORLJAVA d.o.o
Osječka 77
34000 Požega
Telefon: +385 (0)34 23 44 00
Fax: +385 (0)34 27 14 51
e-mail: orljava@orljava.hr

Predsjednik Uprave:
Luka Balenović, dipl.oec:
Telefon: +385 (0)34 23 44 01
Fax: +385 (0)34 27 14 51
e-mail.: balenovic@orljava.hr

Član Uprave i voditelj proizvodnje:
Čavar Mirjana
Telefon: +385 (0)34 23 44 02
Fax:       +385 (0)34 27 14 51
e-mail: mirjana.cavar@orljava.hr

Voditelj odjela nabave i dizajna:
Korica Živka
Telefon: +385 (0)34 23 44 06
Fax:       +385 (0)34 27 14 51
e-mail: zkorica@orljava.hr

Prodaja:
Barukčić Irena
Telefon: +385 (0)34 23 44 07
Fax:       +385 (0)34 27 14 51
e-mail: barukcic@orljava.hr

Trgovački predstavnik:
Živković Branimir
Telefon: + 385 (0)34 23 44 07
Fax:        + 385 (0)34 27 14 51

Voditelj odjela uvoza :
Seničar Dubravka
Telefon: +385 (0)34 23 44 04
Fax:       +385 (0)34 27 14 51
e-mail: senicar@orljava.hr

Voditelj financijsko-planskog sektora:
Polak Mirjana
Telefon: +385 (0)34 23 44 05
Telefax: +385 (0)34 23 44 20
Fax:       +385 (0)34 27 14 51
e-mail: racunovodstvo@orljava.hr

Voditelj odjela tapetarije u Velikoj
Sabljić Stjepan
Mobitel: + 385 (0)99 26 64 356
e-mail: sabljic@orljava.hr

Vesna Raguž
Telefon: + 385 34 234 403
fax: + 385 34 271 451
e-mail:vesna.raguz@orljava.hr