Orljava d.o.o., Osječka 77, 34000 Požega
JAVNO OBJAVLJUJE

SPONZORSTVA I DONACIJE U 2015. GODINI

– RK Garešnica                            10.000,00 kn
– RK Požega                                  7.100,00 kn
– Katolička gimnazija Požega           500,00 kn
– Institut za migracije                   3.000,00 kn
– KUD “Požeška dolina” Požega        500,00 kn
– GFR Film Požega                         2.000,00 kn
– Hrvatski lovački savez                    400,00 kn

ORLJAVA d.o.o.