Na temelju zapisnika s izvanredne Glavne Skupštine društva Orljava d.o.o.  održane 22.05.2013. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Orljava, Trgovački sud u Osijeku, stalna služba u Slavnonskom Brodu donijelo je datuma 03.07.2013. rješenje pod brojem Tt- 13/2714-2 u kojem su upisuje u sudski registar slijedeće:
– promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja
– prestanak funkcije člana uprave
– promjena članova Nadzornog odbora
– promjena odredbi Izjave o osnivanju trgovačkog društva Orljava d.o.o.

Na temelju gore navedenog Upravu društva Orljava d.o.o. čine:

1. LUKA BALENOVIĆ,  PREDSJEDNIK UPRAVE trgovačkog društva »Or­ljava« d.o.o.

2. MIRJANA ČAVAR, ČLAN UPRAVE